สามารถบริจาคยาได้ที่ ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ซึ่งตั้งอยู่ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 219 สาขา และ ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส Stand Alone อีก 7 สาขา โดยสามารถตรวจสอบสาขาได้ที่ กดเพื่อค้นหาสาขา
สามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง คือ
1) ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส 226 สาขา   
2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง (ยาบริจาค)
เลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
สามารถบริจาคยาได้ทุกประเภท โดยเภสัชกร ของร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จะเป็นผู้คัดแยกยาอีกครั้ง
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ รพ. อุ้มผาง ต้องการยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยของทาง รพ. ดังนั้นยาที่ รพ. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จึงเป็นยาที่ยังไม่หมดอายุ แต่หากยาที่ได้รับบริจาคมานั้น มีทั้งยาที่หมดอายุ หรือยาใกล้หมดอายุติดมาด้วย ทางเภสัชกรเอ็กซ์ต้าจะเป็นผู้ทำการคัดแยกอีกครั้ง
ทาง รพ. อุ้มผาง จะรับยาดังนี้
กลุ่มยาแก้แพ้ แก้หวัด ยารักษาโรคตามอาการ ที่มีวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
กลุ่มยาโรคเรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน คอเลสเตอรอล วันหมดอายุ ปี 2020 (2563) ขึ้นไป
ซึ่งสำหรับช่องทางร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ที่ลูกค้านำยามาบริจาค ทางเราจะทำการคัดแยกยาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของทาง รพ. อุ้มผางอีกครั้ง
ทางเราจะติดต่อบริษัทที่มีหน้าที่รับทำลายยาโดยตรง เพื่อนำยาไปทำลายอย่างถูกต้อง
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส มีนโยบาลจำหน่ายยาที่ผ่านมาจากส่วนกลางของทางบริษัทเท่านั้น ทางร้านไม่สามารถจัดหายามาจำหน่ายเองได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ายาที่นำมาบริจาค และผ่านการคัดเลือกจากเภสัชกร จะถูกนำไปใช้กับผู้ป่วยของ รพ. อุ้มผาง อย่างแน่นอน
เนื่องจาก รพ. อุ้มผาง เป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง มีกลุ่มคนไร้สถานะ ไร้สัญชาติ ที่ไม่มีสิทธิในการรักษา ส่งผลให้ รพ. มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทาง รพ. จึงได้เปิดรับยาบริจาค โดยที่เป็นยาเหลือใช้จากทางบ้าน ยาที่เหลือจากการไปหาหมอเพื่อนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยใน รพ. อุ้มผาง ประกอบกับการไปลงพื้นที่กับชมรมจิตอาสา ซีพีออลล์ ทางร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัสได้เล็งเห็นว่า เราสามารถช่วยสนับสนุนโครงการดีๆ ของ รพ. ได้ ผ่านช่องทางร้านยาของเรา ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อให้ที่ผู้สนใจร่วมบริจาคยาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
สำหรับยาที่ได้รับบริจาคมา ทางเภสัชกรของเอ็กซ์ต้าจะเป็นผู้คัดแยกในเบื้องต้นเพื่อส่งให้กับ รพ. อุ้มผาง และทางเภสัชกรของ รพ. อุ้มผาง จะทำการคัดแยกยาอีกครั้งหนึ่ง โดยก่อนที่จะนำยาบริจาคไปใช้ แพทย์ทาง รพ. อุ้มผาง จะเป็นผู้พิจารณาการจ่ายยาให้กับคนไข้ด้วย