ความเป็นมา

เนื่องจาก รพ. อุ้มผาง เป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง มีกลุ่มคนไร้สถานะ ไร้สัญชาติ ที่ไม่มีสิทธิในการรักษา ส่งผลให้ รพ. มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทาง รพ. จึงได้เปิดรับยาบริจาค โดยที่เป็นยาเหลือใช้จากทางบ้าน ยาที่เหลือจากการไปหาหมอเพื่อนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยใน รพ. อุ้มผาง ประกอบกับการไปลงพื้นที่กับชมรมจิตอาสา ซีพีออลล์ ทางร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัสได้เล็งเห็นว่า เราสามารถช่วยสนับสนุนโครงการดีๆ ของ รพ. ได้ ผ่านช่องทางร้านยาของเรา

ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อให้ที่ผู้สนใจร่วมบริจาคยาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น