ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคยาเหลือใช้และยังไม่หมดอายุ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความต้องการใช้ยาอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังร่วมกันเป็นส่วนช่วยลดการทิ้งยาเหลือใช้จำนวนมหาศาลของประเทศ สามารถบริจาคยาได้ทุกประเภท โดยจะมีเภสัชกรเป็นผู้คัดแยกยา
และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอุ้มผางต่อไป